Monday, 12 January 2015

Contoh Cerita Cekak atau Cerita Pendek Jawa Banyumasan (Bahasa Jawa)


          Ing pasar adhine Peno ngrengek njaluk sandal anyar. Sandale adhine emang wis bodhol lan wis ora ana rupane. Adhine Peno jenenge Tia,sing umure 5 taun. Peno sayang banget karo adhine, merga iku adhine siji-sijine. Peno saking keluarga sing ora mampu, bapake mung kerja dadi  buruh bangunan lan ibune dadi tukang ngumbai ing desane.
“Mas tukokake sandal sing werna pink iku loh, ketone apik temen,” njaluke Tia sing arep nangis.
“Mas ora duwe duwit,Tia. Kiye duwite arep nggo tuku sayur tok,” jawabe Peno sing melas karo adhine.
         
          Senajan ora ditukokke Tia tetep meneng nerima. Bocah cilik kuwe wis ngerti angger kehidupane rekasa, nggo mangan bae kurang apa maning tuku sandal. Sewise saking pasar lan tuku sayuran Peno bali menyang omahe sing kaya gubuk tapi tetep rapi angger disawang, amarga Peno bocah sing sregepan lan manutan. Omahe saking pring sing dianyam lan atepe wis pada rapuh dipangan rayap, nanging ngarep omahe akeh wit kembang sing pada mekar. Senajan Peno saking keluarga sing ora  mampu, nanging bapake pingin Peno dadi wong sukses lan pingin nyekolahke nganti perguruan tinggi. Bapake ora kecewa amarga Peno termasuk siswa sing pinter ing sekolahane. Wengine pas Peno arep sinau lan bapake sing nembe bali kerja mereki Peno.
“Peno, kowe kudu dadi  wong sing berguna lan ngelewihi bapak sing mung dadi buruh bangunan,” ngendikane bapake Peno.
“Nggih pak,kula ajeng usaha,” ngomonge Peno.
         
          Esuk-esuk sing atis banget Peno wis tangi lan nyiapake sepeda sing arep dienggo nang sekolah. Peno nguja mangkat esuk merga Peno arep melu lomba Cerdas Cermat sing dianakake SMK. Sewise siap Peno pamitan karo wong tuwane.
“Pak, Bu, kula badhe manggat rumiyin. Moga-moga kula saged dados juara lomba lan saget mundut sandal kangge Tia,” pamitane Peno karo jabattangan wong tuwane.
“Ya, Amin. Ati-ati ya Peno,” ngendikane bapake.
“Mba, mengko tuku sandal ya?”adhine sing sumringah ngerti angger arep ditukokke sandal anyar.
         
          Tibaning sekolahan Peno deg-degan amargi sekolahane wis rame lan ana peserta liya sekolah. Ing sekolah uga dipasang umbul-umbul werna-werni, tembok sekolah wis dicet werna orange sing apik. Ing lomba Peno bisa njawab soal sing diwacakake dewan juri nganti bener. Kiye wektune pengumuman juara ,ternyata sing oleh  juara 1 kuwe Peno. Peno langsung nerima piala karo amplop sing isine piagam ditambah duwit pembinaan. Peno bali menyang omah karo sumringah gole ngonthel sepedane.
“Assalamualaikum. Bu,pak.”
“Wa’alaikum salam, ana apa Peno?”pitakone ibune Peno.
“Bu, kula nrima juara 1 lan Tia bakal duwe sandal anyar.”
“Alhamdulilah,Peno. Anake Ibune pinter temen. Ibune tambah sayang maring kowe.”ngendikane ibune sing sumringah lan bangga.
          
           Sore-sore,sewise ganti klambi Peno ngajak Tia adhine menyang pasar tuku sandal anyar.
“Tuku sandal sing werna apa Tia?” pitakone Peno maring adhine.
“Sing werna pink mas!”
Langsung bae Peno tuku sandal sing dipingini adhine. Ing jero atine Peno lega merga  wis bisa nuruti kepinginan adhine ngganggo jerih payahe dewek.
“Matur nuwun ya mas.” pitakone Tia maring kakange.

Atine Peno tambah bungah.


Aku, wes 8 wulan sekolah ning SMK Negeri 1 Bawang. Sekolah sing aku impi-impi kawet aku isih ning SMP. Sekolah sing gawe aku gelem bukak buku, sinau mergane saking kepengine dadi salah sijine murid SMK Negeri 1 Bawang.

Sekolah SMK Negeri 1 Bawang, aweh aku akeh kanca, ilmu, lan pengalaman. Pengalaman sing ora bisa dibayar. Aku sinau akeh sekang sekolahku iki. Sekang kanca anyar, sing isih akeh sing kudu dingerteni, swasana anyar sing ora digadang-gadang. Tapi, bisa nduweni kursi ning SMK Negeri 1 Bawang, kuwi hadiah perjuanganku nalika aku isih SMP. Lan aku, wis oleh hadiah iku. Hadiah kerja kerasku kawitan ning SMP.

Adohe jarak sekolah karo umahku, ora gawe aku putus asa... langkahku bakal gedug bangku kelasku X-TKJ 2. Kelas sing gawe aku ngrasa kangen, ngrasakke bebarengan, gatekna salah siji, kewatir, tresna, kuwi kabeh ora bakal gawe langkahku mandeg sedurunge aku gedug ning bangku kelasku X-TKJ 2. Bangku saksi kepriwe aku njalani dina-dinaku ning kelas X-TKJ 2. Ora ana liya pengalaman, aku nduwe pengalaman ning sekolah katresnanku iki.

Maturnuwun, wis nrima aku dadi kaluargamu, dina-dinaku ning SMK Negeri 1 Bawang uga ora luput karo cerita atiku. Aku, arang cerita marang kancaku soal urusan ati, aku lewih sering cerita karotembang-tembang. Merga kuwi, mokor aku lan tembang kuwi sing ngerti apa sing lagi dirasakke atiku iki.

Tapi, ping sewu aku ngringokke tembang iku tetep aku ora bakal setitik ngrasa lega. Aku banjur cerita marang kancaku. Tapi, aku isin kepriwe caraku ngajak cerita, kepriwe ben aku bisa ngandel karo kancaku dewe, kepriwe ben kancaku bisa ngerteni aku.

Aku lewih seneng ngringokke daripada maca, aku lewih seneng  ndeleng dari pada nglakokke. Dadi dinaku, ora adoh bedane karo atiku. Aku ngrasa nek aku iki, isih gampang kegawa arus. Aku banjur bolong karo seniorku, mergane senior kuwi tegas. Tapi, senior kuwi uga menungsa… sikape ora beda nalika lagi neng ngarep, utawane neng buri. Sikape, cepet gawe wong naik darah lan pengin cepet-cepet bali, saben kegiatan sing dipimpin karo senior kuwi.

Tapi, aku oleh pelajaran akeh sekang senior kuwi, aku dhadhi sabar ora mentingna awakku dhewek. Senior kuwi aweh motivasi marang awakku, aku gawe seniorku kuwi kaya cerminan ning dina-dinaku. Ketegasane, disipline, tanggungjawabe, aku sinau kuwi kabeh sekang senior iku. Mergane kuwi, sing gawe aku kelingan. Kelingan karo senior sing “serba apaan” ning mripatku.

0 Komentar: